Våra Tjänster


Elinstallationer

Elreparationer

Industri/Jordbruk

Byggel

Elkraft

Belysning

Automation

Försäljning av Vitvaror

Tele/data

Dataservice

Vi utför också kontrollmätningar på alla förekommande elanläggningar med 

mätutrustning och mätningarna överförs sen till en rapport som lämnas till kunden.